Spetsstipendium Lärare

 

Lärarstipendiet kan sökas av studerande som går lärarutbildning och färdigutbildade lärare som vill fördjupa sina kunskaper inom ett specifikt ämne genom att bedriva en del av sina studier utomlands. Stipendiet avser att ge de sökande ett internationellt perspektiv, som inte bara berikar de egna studierna utan som också bidrar till ökad internationalisering av svensk lärarutbildning.

För att söka stipendiet ska följande villkor uppfyllas:

  • Stipendiaten ska genomgå en lärarutbildning eller vara färdigutbildad.
  • Studierna ska omfatta minst en termin utomlands.
  • Stipendiaten ska vara mellan 20 och 32 år och svensk medborgare.

Vi delar inte ut stipendier till:

  • Obligatoriska utbytesår eller utbyten som ingår i din utbildning.
  • Praktiktjänstgöring utomlands.
  • Doktorandstudier.
  • Språkstudier.
  • Gymnasiestudier.

 

Comments are closed.

Scroll Up